Wczasy nad morzem w Darłowie, w Darłówku, noclegi, domki nad morzem

"IWET" DOMKI LETNISKOWE
76-150 Darłowo
ul. Polna 40
Tel. 609 920 474

e-mail: poczta@domkiiwet.pl

REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH „IWET”

Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w Domkach Letniskowych IWET, mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie i  sprawną organizację.

 1. Dokonując rezerwacji najemca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i go akceptuje.
 2. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a także do zachowania się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób, do przestrzegania przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.
 3. Warunkiem rezerwacji wypoczynku jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości pobytu w terminie 3 dni od momentu rezerwacji.
 4. W przypadku braku wpłaty zadatku, rezerwację uznaje się za nieważną.
 5. Zadatek zaliczany jest na poczet ceny pobytu.
 6. Resztę należności za zamówiony pobyt należy uiścić w dniu przyjazdu z chwilą wydania kluczy do domku.
 7. Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd lub wcześniejsze opuszczenie ośrodka z przyczyn nieleżących po stronie wynajmującego nie uprawnia do obniżenia lub zwrotu ceny za pobyt zgodnie z zawartą umową.
 8. Najemca oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą podlegają obowiązkowi meldunkowemu.
 9. Na zabezpieczenie szkód materialnych wyrządzonych przez najemcę oraz osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą najemca wnosi przy zameldowaniu zwrotną kaucję w wysokości 100,00zł.
 10. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15.00, kończy o godz. 11.00.
 11. Na terenie ośrodka znajduje się ogrodzony parking niestrzeżony. Do bezpłatnej dyspozycji najemcy każdego domku jest miejsce parkingowe.
 12. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste, wartościowe przedmioty, pieniądze pozostawione w domku oraz za zaparkowany samochód na terenie ośrodka.
 13. Rozpalenie grilla na terenie ośrodka dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz przepisów przeciwpożarowych.
 14. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia, palenia papierosów oraz smażenia ryb.
 15. Zezwala się na pobyt zwierząt tylko i wyłącznie za zgodą właściciela obiektu.
 16. Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki w wyposażeniu najmowanego domku oraz wszelkie inne szkody materialne w mieniu ośrodka IWET wyrządzone przez najemcę i osoby zamieszkujące w domku wraz z najemcą.
 17. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.

Webdesign:Sagittarius

Prawa autorskie © 2012, 2014 GCL.pl, Sagittarius. Wszelkie prawa zastrzeżone. fot. Krzysztof Subicki, dreamstime